Sf. Arhaghel Mihail
Parohia Ortodoxă Română "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" Berlin
Rumänisch Orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Erzengel Michael und Gabriel"
Versiune limba română Deutsche Version
Sf. Arhanghel Gavriil
Pagina principală
Scurt istoric

Cuvânt de învaţătură
Slujbe
Rugăciuni
Programul slujbelor
Ştiri
Contact
Donaţii
Album foto
Arhiva Biserica Ortodoxa Berlin
Pagini web utile

Cuvânt de învăţătură

Sf. Mucenic Pantelimon Sf. parascheva Sf. Mucenici Epictet si Astion
Acatistul Sfântului Mucenic Pantelimon
sărbatorit pe 27 iulie
 Acatistul Cuvioasei Maicii
 noastre Parascheva

sarbatorită pe 14 octombrie
Nasterea Domnului Icoana Paramythia Biblia
Colinde românesti Noul Testament
Vechiul Testament

Aforisme duhovniceşti. Despre pocăintă (potrivite pentru a ne aduce aminte de Spovedanie)

Nimeni nu e atât de bun şi de milos ca Domnul; dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăieşte. (Sf. Marcu Ascetul).
Pocăinţa este o întoarcere de la cele din afară de fire, la cele după fire; de la diavol la Dumnezeu. (Sf. Ioan Damaschin).
Pocăinţa este o tocmeală între om si Dumnezeu; omul dă păcatul şi Dumnezeu dă iertarea. (Sf. Ioan Hrisostom).
Pocăinţa este scara care ne urcă acolo de unde am căzut. (Sf. Efrem Sirul).
Pocăinţa este o mare înţelepciune. (Păstorul lui Herma).
Pocăinţa trebuie să se facă în cursul întregii vieţi. (Sf. Vasile cel Mare).
Nu vom fi pedepsiţi si osândiţi în veacul viitor pentru că am păcătuit, ci fiindcă, păcătuind, nu ne-am pocăit şi nu ne-am întors din calea cea rea la Domnul. (Cuviosul Teognost).
Nu există păcat de neiertat, în afară de păcatul nepocăit. (Sf. Isaac Sirul).
Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.(Fericitul Augustin).
Dacă n-ar fi pocăinţa, n-ar fi nici cei ce se mântuiesc. (Avva Isaia Pustnicul).
Nu spune: "Astăzi voi păcătui, iar mâine mă voi pocăi !" Mai bine e să ne pocăim astăzi, pentru că nu ştim de vom trăi până mâine. (Sf. Efrem Sirul).
Cel care, în nădejdea că se va pocăi, va aluneca săvârşind a doua oară păcatul de care s-a pocăit, acela se poartă fată de Dumnezeu cu viclenie. (Sf. Isaac Sirul).
Anticoncepţionalele (Pr. Nicolae Tănase, sursa: www.dervent.ro)
Unde se fac astăzi cele mai multe avorturi? Nu se fac la spital, nu la ginecologie, nu la cabinete particulare, ci în biserică. Asa să stiti dvs. care trebuie să plecati de acum cu această veste tristă, că cele mai multe avorturi se fac în biserică.

In biserica de zid, nu în biserica spirituală, să nu intelegem gresit. Biserica este de zid, de lemn, de materie şi biserica sufletelor. Aici înăuntru se fac. Vă arăt. Vă dovedesc. Femeia se poate afla în fata altarului si în momentul acela se face în ea un avort. Poate că preotul este cu mâinile în sus pentru sfintirea Darurilor, şi în burtile femeilor se săvârşesc avorturi. Ne-o spun medicii. Medicii ne spun că după zămislire copilul, timp de sapte zile, merge din trompă în uter. In alte sapte zile, încearcă să se lipească de uter şi se face placenta sau sălaşul copilului. Si în alte şapte zile, total 21, are loc prima zvâcnire a inimii, dar până atunci a fost viu, cu sistem nervos. Medicii ne-o spun. Stiinta ne-o spune.

Dar tot ei ne spun că un om poate vietui nelipit de uter 14 zile, 7+7, după aceea moare. De aceea trebuie să se lipească de uterul mamei, de sânul matern, ca să înceapă să se hrănească din mamă.

Ei, bine! Steriletul împiedică lipirea copilului de uter si copilul moare si se produce avortul.

Anticonceptionalele fac acelasi lucru prin toxicitatea care se creează.

Sunt sigur că părintele Nicodim ar fi tunat si ar fi fulgerat aici acum dacă ar fi stiut asta. Si ar fi scris un maldăr de cărti împotriva acestui păcat, la care duhovnicul nu mai stie ce să facă. Acum noi întrebăm o femeie: "Câte avorturi ati făcut?" Si răspunsul poate fi: "Nici unul, unul, două, trei, treizeci...". Poate să spună o cifră. Si în functie de asta si de căinta ei, si de canonul pe care i-l dăm, noi stabilim când se împărtăseste. "

Acum urmează noi, duhovnicii, să punem întrebarea: "Câte avorturi ati făcut?" si să primim răspunsul: "Nici unul!" Si să revenim cu întrebarea de care vorbeam si să ne spună: "Nu stiu", că n-are de unde să stie, că nu stie că se produce, că nu se produce.

Si atunci să stim noi, că acuma urâciunea pustiirii stă în locul cel sfânt, pentru că se omoară om în biserică. Asta-i problema.

Pâinea pruncilor noştri
Prin acest termen generic de „pâine” înţelegem nu numai alimentul esenţial din viaţa omului, care pentru importanţa lui a devenit element al Sfintei Împărtăşanii, ci şi hrana spirituală cu care ne potolim setea sufletească. „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”, spune Hristos (Matei 4,4).

Contact